W przepisach RODO sformułowanych zostało 7 zasad przetwarzania danych osobowych. Są nimi zasady:

  1. zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
  2. ograniczenia celu przetwarzania danych,
  3. minimalizacji danych,
  4. prawidłowości danych,
  5. ograniczenia przechowania danych,
  6. integralności i poufności danych,
  7. rozliczalności.

E-mail: kontakt@zapaton.pl