ZAPISY 2022/2023

ZAPISY NA  ZAJĘCIA w semestrze zimowym 2022/2023

Szanowni Seniorzy zapraszamy na spotkania poprawiające jakość życia oraz kondycję fizyczną i psychiczną.

Proponując zajęcia w ramach projektów dofinansowanych ze środków  Miasta Płocka pragniemy wzniecić Waszą aktywność ruchową, intelektualną, poznawczą i towarzyską w gronie przyjaznych i aktywnych osób.

Oferujemy następujące  zajęcia bezpłatne takie jak:

 • Gimnastyka rehabilitacyjna i usprawniająca na sali
 • Warsztaty tańca grupowego
 • Warsztaty teatralne
 • Zajęcia śpiewu chóralnego
 • Zajęcia języka angielskiego (dla początkujących i kontynuujących)
 • Ciekawe wykłady i spotkania z ludźmi kultury
 • Marsze i spacery (poznajemy historię i zabytki miast i okolic}

Ponadto proponujemy:

 • Aerobik w wodzie
 • Spotkania muzealne i spotkania filmowe
 • Rękodzieło
 • Spotkania brydżowe
 • Pikniki w plenerze
 • Rajdy piesze i rowerowe
 • Spotkania towarzyskie, wycieczki krajowe i zagraniczne ,wieczorki taneczne, wyjścia do teatru  i wyjazdy do teatrów muzycznych, które organizuje Samorząd Słuchaczy UTW.

Zajęcia  w większości będą prowadzone w obiektach Spółdzielczego Domu Kultury Spółdzielni Lokatorsko- Własnościowej w Płocku przy ul. Krzywoustego 3.

Warunkiem udziału w.w zajęciach jest członkostwo UTW „Trzecia Młodość”.

Szanowni Seniorzy!

Prowadzimy rekrutację do UTW „Trzecia Młodość” na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 od dnia 23 sierpnia do 30 września  2022 r.

 Zapis odbywać się będą drogą mailową: stowarzyszenie.edukacja@gmail.com lub osobiście - pokój nr 3 w Gmachu Politechniki Warszawskiej ul. Jachowicza 2 lub telefonicznie 509 272 553.

Osoby ubiegający się  po raz pierwszy o przyjęcie w poczet słuchaczy UTW powinny złożyć deklarację i wnieść opłatę jednorazową w wysokości 50,- zł  oraz semestralną 60,- zł.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w biurze lub ze strony sniie.pl w zakładce Ogłoszenia UTW "materiały do pobrania". Słuchacze UTW dokonują zapisu poprzez wniesienia opłaty 60,-zł. Należy zadeklarować uczestnictwo w zajęciach wybranej grupy zajęciowej.

Dane do wpłat:

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock

Bank PeKao S.A.  I Oddział w Płocku 95 1240 3174 1111 0010 5903 2662

Szczegółowe informacje sniie.pl lub kontakt telefoniczny: A.Magierska 509 272 553

Biuro czynne w poniedziałki, środy, piątki w godz. 10.00 – 12.00

Zapraszamy: Prezes SNiIE  A. Krzętowska, dyrektor UTW  A. Magierska