01

Młodzieżowe Instytucje Stowarzyszenia

Praktyczne możliwości działania obydwie instytucje Stowarzyszenia uzyskały dzięki wsparciu kadrowemu, lokalowemu, aparaturowemu oraz możliwości korzystania z zasobów intelektualnych Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. W tej sprawie Prorektor Politechniki i przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy.

W pierwszym roku działalności Młodzieżowej Akademii Gimnazjalistów była to instytucja elitarna, która grupowała 26 uczniów w formie odpłatnej z odpłatnością o niewielkiej wysokości. W kolejnych latach pozyskano środki finansowe ze źródeł zewnętrznych i wówczas w zajęciach Akademii uczestniczyło od 60-120 uczniów.

02

Uniwersytet Trzeciego Wieku "Trzecia Młodość"

Działalność Uniwersytetu uroczyście zainaugurowano 11 października 2014 r. w auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17. Wykład inauguracyjny pt: .Historia powstania uniwersytetów trzeciego wieku i formy działalności aktywizującej seniorów na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej' wygłosił doc. dr Bohdan Utrysko, kierownik UTW Politechniki Warszawskiej.

W pierwszym roku działalności Uniwersytet Trzeciego Wieku„Trzecia Młodość” liczył 180 słuchaczy. Prowadzono cykle wykładowe, kursy komputerowe, gimnastykę sprawnościową, zajęcia z filmu i fotografii. Przez pięć lat działalności znacznie poszerzono ofertę zajęć i sposobów spędzania wolnego czasu przez seniorów. Liczba słuchaczy wzrosła w tym czasie do 420 oosób, spośród których 42% stanowią słuchacze z wyższym wykształceniem, 49% słuchacze z wykształceniem średnim i 9% z innym. Słuchaczami naszego Uniwersytetu są osoby w wieku od 55 do 91 lat.

03

Realizacja funkcji edukacyjnej

Celem UTW jest upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, aktywizacja intelektualna i fizyczna osób starszych poprzez wykłady audytoryjne i zajęcia kursowe.

Wykłady stanowią bardzo ważną część działań UTW. Są to wykłady o różnorodnej tematyce obejmujące przede wszystkim zainteresowania słuchaczy. Ogółem w roku akademickim odbywa się ok. 20 wykładów z różnych dziedzin nauki; prawa, ochrony zdrowia, historii sztuki, geografii, turystyki, kultury, techniki, religioznawstwa, itp. Cykl wykładów realizowany jest w formule wykładów otwartych dostępnych dla osób spoza UTW „Trzecia Młodość".