Inauguracja UTW

 11 października, o godzinie 11:00, w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku odbyła siĘ uroczystoŚĆ Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku „Trzecia młodość”.

W uroczystości wzieli udział PIRWSI słuchacze Uniwersytetu oraz liczni goście. przybyli  Poseł na Sejm RP Elżbieta Gapińska, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, przedstawiciele władz administracyjnych,  samorządowych, a także lokalnej gospodarki. WSRÓD Gości Była reprezentacja władz akademickich z prof. Romanem Marcinkowskim – prodziekanem Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii na czele. Profesor reprezentował Prorektora Politechniki Warszawskiej prof. Janusza ZieliŃskiego i przemawiał w imieniu całej społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, współorganizatora tego przedsięwzięcia jakim było przygotowanie do realizacji zadań edukacyjnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszyscy występujący Goście podkreślali wagę stworzenia drugiej w Płocku instytucji pozwalającej Seniorom na godziwy rozwój osobowości i pomocnej w realizacji ich zamierzeń i zainteresowań. Wyrazili deklaracje daleko idącego wsparcia dla tej inicjatywy. Szczególnie cenne były tu deklaracje Marszałka Adama Struzika i Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego.

Pan Mariusz Portalski Prezes Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, które to stowarzyszenie powołało Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia młodość” dokonał otwarcia Roku Akademickiego 2014/2015.

Wykład inauguracyjny o historii i funkcjach uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce wygłosił doc. dr inż. Bohdan Utrysko – kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Politechnice Warszawskiej.

Po oficjalnej uroczystości Goście i członkowie Stowarzyszenia kameralnie wznieśli toast za pomyślność Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia młodość”.

Dzięki wsparciu ze strony Politechniki, z której kadry i obiektów korzystamy, sprawnie rozpoczęto realizację cyklicznych zajęć wykładowych i warsztatowo-ćwiczeniowych.

NAPISZ DO NAS

    Wszystkie prawa zastrzeżone 2024 Uniwersystet III Wieku. Projekt i wykonanie Hedea.pl
    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com