Historia powstania

Rys historyczny powstania  i rozwoju działalności

Po zakończeniu pracy zawodowej wzrasta wśród ludzi potrzeba zagospodarowania  wolnego czasu i różnorodności form jego spędzania , poszukiwania  możliwości zaspakajania swoich zainteresowań  i aspiracji , poprawy jakości życia. Osoby te odczuwają pragnienie rozwijania własnych upodobań, pogłębiania wiedzy z interesujących ich dziedzin , sztuki czy kultury. Dlatego też powstał pomysł powołania drugiego uniwersytetu trzeciego wieku, który będzie realizował indywidualne pragnienia ludzi o podobnych zainteresowaniach , upodobaniach  bez względu na płeć i poglądy. Decyzją z dnia 5 marca 2014 r Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja powołał do życia Uniwersytet Trzeciego Wieku nadając mu nazwę , wyłonioną w drodze  konkursu „ Trzecia Młodość”.

Działalność Uniwersytetu  uroczyście zainaugurowano  11 października 2014 roku w auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17. Wykład inauguracyjny pt: „ Historia powstania uniwersytetów trzeciego wieku i formy działalności aktywizujących seniorów na przykładzie  Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej” wygłosił doc. dr  Bohdan Utrysko, kierownik  UTW Politechniki Warszawskiej.

W pierwszym roku działalności Uniwersytet Trzeciego Wieku „ Trzecia Młodość” liczył 180 słuchaczy. Prowadzono cykle wykładowe , kursy komputerowe, gimnastykę sprawnościową , zajęcia z filmu i fotografii. Przez  9 letni okres działalności znacznie poszerzono ofertę zajęć i spędzania wolnego czasu przez seniorów. Liczba słuchaczy wzrosła w tym czasie 520 osób spośród których  42% stanowią słuchacze  z wyższym wykształceniem, 49%  słuchacze ze średnim wykształceniem i 9%  z innym. Słuchaczami naszego Uniwersytetu osoby w wieku 55+ do 90 lat.

W latach 2014 -2023  r prowadziliśmy wykłady , zajęcia ruchowe – gimnastykę rehabilitacyjno- usprawniającą , aerobik w wodzie ,zajęcia z motoryki i koordynacji ruchu przy muzyce , zajęcia plastyczne, rękodzieło, zajęcia chóralne ,teatralne , filmowe oraz naukę języka angielskiego o różnym stopniu zaawansowania , powstały sekcję: turystyczno- krajoznawcze ,grupy wędrowców pieszych i rowerowych.

Większość zajęć w okresie pierwszych pięciu lat prowadzona była w obiektach Politechniki Warszawskiej w Płocku przy ul. Jachowicza 2.Na skutek obostrzeń i zakazów sanitarnych spowodowanych przez pandemię Covid-19  zajęcia zostały przeniesione do Spółdzielczego Domu Kultury Płockiej Spółdzielni Lokatorsko- Własnościowej w Płocku przy ul. Krzywoustego  3  i do Centrum Aktywności Seniora w Płocku przy ul. Otolińskiej 6.

Wykładowcy to wysokokwalifikowana kadra -specjaliści  z różnych dziedzin  nauki z wyższym wykształceniem i doświadczeniem pracy z ludźmi starszymi. Zajęcia ćwiczeniowo-warsztatowe  prowadzili nauczyciele ,instruktorzy i trenerzy  z dziedziny gimnastyki rehabilitacyjnej, aerobiku w wodzie , rękodzieła, śpiewu chóralnego ,aktorstwa ,informatyki , przewodnicy turystyczni z doświadczeniem pracy z ludźmi starszymi.

NAPISZ DO NAS

    Wszystkie prawa zastrzeżone 2024 Uniwersystet III Wieku. Projekt i wykonanie Hedea.pl
    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com