UNIWERSYTET III WIEKU

Realizacja funkcji edukacyjnej

Celem UTW jest upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych  , poszerzenie wiedzy i umiejętności seniorów , aktywizacja intelektualna i fizyczna osób starszych poprzez wykłady audytoryjne i zajęcia kursowe.

Uniwersytet Trzeciego Wieku „ Trzecia Młodość „ prowadzi działalność ukierunkowaną na wspieranie seniorów 60+ w zakresie utrzymywania regularnej aktywności fizycznej ,psychicznej , intelektualnej, poznawczej, aktywności społecznej , poprawy jakości życia seniorów . Poprzez prowadzone różnorodne zajęcia pomagamy seniorom  w utrzymywaniu umiejętności myślenia i uczenia się , poczucia bezpieczeństwa i zwiększonej samowystarczalności, rozwoju poczucia własnej wartości , nawiązania i utrzymywania kontaktów towarzyskich a  także stworzyliśmy możliwości do realizacji  ich marzeń.

Wykłady i prelekcje

Wykłady stanowią bardzo ważną część działań UTW. Są to wykłady o różnorodnej tematyce obejmujące zainteresowania słuchaczy. Ogółem przeprowadzono 120 wykładów  z różnych dziedzin nauki: ochrony zdrowia geografii ,turystyki techniki, historii, techniki oraz popularno-naukowe .Cykl wykładów realizowany jest w formule wykładów otwartych dostępnych dla osób spoza UTW „ Trzecia Młodość ”.

Wykłady wygłosili wysokokwalifikowani specjaliści z poszczególnych dziedzin:
prof. Wojciech Nowakowski, prof. Urszula Tokarczuk, prof. Anna Stogowska, ks.  prof. dr hab. Wojciech Góralski  ,prof. Dr hab. inż. Andrzej Jakubiak , dr Daria Domosławska,  dr Ewa Pomirska , dr Joanna Obrębska ,mgr Małgorzata Kwiatkowska, , mgr Wioletta Kilarska ,pedagog i artystka Hanna Witt- Paszta  i  inni.

Realizacja  projektów w ramach zadania publicznego

W latach 2015 i 2016 prowadziliśmy projekt „ Płocka Akademia Kultury” dofinansowany z konkursu Prezydenta w obszarze kultury ,sztuki , ochrony dóbr  kultury i dziedzictwa narodowego.

W latach 2016 do 2023 zrealizowano 21projektów sfinansowanych lub dofinansowanych  z budżetu Miasta Płocka  oraz sponsorowanych przez PKN Orlen.

Były to następujące projekty:

2016 r- Zdrowie najważniejsze., Rozśpiewany Trzeci Wiek, Ruch dla zdrowia, Edukacja cyfrowa podstawą aktywności seniora

 2017 r. zrealizowano projekty:

Edukacja cyfrowa seniorów przeciwdziałająca wykluczeniu cyfrowemu –Edukacja cyfrowa podstawą aktywności seniorów,

Działania w ramach ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,

Działania profilaktyczne poprawiające stan fizyczny i psychiczny seniorów,

Działania w ramach ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej

  • Ruch dla zdrowia seniora, prowadzenie zadań edukacyjnych
  • Edukacja seniorów w zakresie zdiagnozowanych potrzeb poznania wydarzeń historycznych związanych z rzeką Wisłą i miastem Płock .

2018 r zrealizowano  projekt: Aktywny Senior

2019 r zrealizowano projekty:

Ruch dla zdrowia seniora. Działania profilaktyczne poprawiające stan psychiczny i fizyczny seniorów, Zdrowie najważniejsze,

Stanisław Moniuszko – wybitny twórca romantyczny, przedstawiciel polskiego stylu narodowego i współtwórca opery narodowej,

W 2020 r. zrealizowano projekty:

Faustyn Piasek (1877-1955) wybitny płocki pedagog, kompozytor i   muzyk,

  • Aktywizacja społeczna – Aktywność, zdrowie, radość.

W 2021 r. zrealizowano projekty:

„Pamięć w nas wiecznie trwa„ – Płock w XX wieku – miastem wielowyznaniowym z niepospolitymi płocczankami i znakomitymi Płockimi rodzinami,

Ruch to zdrowie,

  • Język angielski dla seniorów,

Ponadto zrealizowano w 2022 r. projekt:

• Jak za dawnych lat – Władysław Broniewski, Ignacy Łukasiewicz, patroni Płocka 2022 rok

 • Postaw na ruch

Wszystkie te projekty były dofinansowane w konkursach Prezydenta Miasta Płocka zaś projekt „ Aktywny Płocki senior „ był sponsorowany przez  PKN ORLEN , cieszyły się uznaniem zarówno uczestników przedsięwzięć jak i specjalistów realizujących bezpośrednio zadanie tych projektów.

Uniwersytet Trzeciego Wieku „ Trzecia Młodość” oferując różnorodne formy zajęć pełni ważną rolę  instytucji kształcenia ustawicznego w subregionie płockim. Realizował różne przedsięwzięcia na rzecz społeczeństwa senioralnego w ramach konkursów grantowych we współpracy z płockimi instytucjami takimi jak: Książnica Płocka , Teatr Dramatyczny im Jerzego Szaniawskiego w Płocku, Płocka Galeria Sztuki, Muzeum Mazowieckie , Spółdzielczy Dom Kultury Płockiej Spółdzielni Lokatorsko- Własnościowej i Okręgowa Izba Lekarska .Ponadto Uniwersytet  czynnie uczestniczy w życiu społecznym miasta Płocka w ramach Dni Inicjatyw Organizacji Pozarządowych ,Jarmarku Tumskiego , Senioriady  itp. Prezentowano wówczas osiągnięcia i efektów pracy seniorów a także śpiewem chóralnym i występem teatralnym uświetniano te imprezy , tworząc poczucie więzi i wspólnoty ze społeczeństwem naszego miasta i okolic.

Poprzez prezentację osiągnięć naszych słuchaczy w dziedzinie malarstwa , fotografii, poezji, prozy , rękodzieła na wystawach  przeznaczonych dla społeczeństwa miasta Płocka zachęcaliśmy seniorów do edukacji i aktywizacji w zakresie realizacji swoich zamiłowań  i pasji wykorzystania umiejętności talentu a także doświadczenia i mądrości  życiowej.

Podczas występów na zakończenie realizowanych projektów grantowych  prezentowano mieszkańcom Płocka efekty pracy seniorów UTW. Zaproszonej publiczności seniorzy pokazali swoje zdolności aktorskie ,wokalne ,taneczne filmowe .Nasze występy pokazy i wystawy a także wykłady audytoryjne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

W ramach wystaw prezentowali swoje prace: Maria Kruk-Sieczkowska- malarstwo, poezja, fotografia; Lucyna Kukowska -poezja , proza ; Barbara Grządkowska  – rękodzieło ;Anna Trzcińska – fotografia; Marianna Rutkowska – poezja; Sławomir Laskowski – poezja ,fotografia , film.

Został napisany i wykonany komiks pt: „Tajemnica Mysiej Wieży”- według scenariusza naszej koleżanki Mirosławy Nagórko -praca zbiorowa grupy teatralnej UTW” Trzecia Młodość” .Zdjęcia kostiumy wykonali członkowie grupy w całość złożyła .Całość złożyła koleżanka M. Nagórko, formę prezentacji na Facebooku zrealizował Pan Edward Czarnecki. Komiks został wydany w formie książeczki.

Z okazji jubileuszu 5-lecia działalności UTW powstał utwór muzyczny, który stał się piosenką rozpoznawczą naszego uniwersytetu. Słowa do tej piosenki  zatytułowanej „ Trzecia Młodość”  napisała słuchaczka UTW  Pani Lucyna Kukomska a muzykę skomponował Pan Stanisław Psarski. Utwór ten po raz pierwszy został zaprezentowany  przez chór UTW podczas pokazu osiągnięć seniorów z okazji zakończenia projektu „ Aktywny Płocki Senior” sponsorowanego przez PKN Orlen, w Centrum Aktywności Seniora w Płocku.

Słowa: Lucyna Kukomska

Muzyka: Stanisław Psarski

TRZECIA MŁODOŚĆ

Na  pięciolecie Trzeciej Młodości

Raduje serce cieszy się dusza

Srebro na głowie wiatr nam rozwiewa

Gdy na zajęcia senior wyrusza

Ref.To nic ,że zima mróz w usz szczypie

Lub wiatr jesienny gdy łamie drzewa

W wiosennym deszczu czy lata skwarze

Nam Trzecia Młodość wciąż w duszy śpiewa

Tu propozycji jest wachlarz cały

Śmiało seniorze do nas zawitaj

Teraz coś robisz tylko dla siebie

Wiedzę z wykładów zajęć chwytaj

Ref:………………..

 W aerobiku wodnym ćwicz ciało

A na wycieczkach zbieraj nowiny

I zapamiętaj sobie maksymę

Senior aktywny wsparciem rodziny.

Ref………………

Odpowiadając na propozycje programowe słuchaczy naszego uniwersytetu  organizowano:

– zajęcia edukacyjne w zakresie nauki języka angielskiego w dwóch grupach o różnym stopniu zaawansowania. Zajęcia prowadziła lektorka Politechniki Warszawskiej

– zajęcia aerobiku w wodzie na dostępnej w Płocku pływalni MOSiR, pod kierunkiem wysokokwalifikowanej trenerki aerobiku w wodzie doświadczonej  w pracy z seniorami.

–   spacery  do Muzeów w Płocku : Muzeum Mazowieckie w Płocku – wystawa Art Deco; Muzeum Żydów Mazowieckich z dzielnicą żydowską, Muzeum Etnograficzne Śpichlerz w Płocku, Muzeum Szkolne Jagiellończyków  i Muzeum w Liceum im. Małachowskiego w Płocku. Spacery i zwiedzanie odbywały się pod kierunkiem profesjonalnych przewodników.

 – rajdy piesze i rowerowe na terenie Płocka i regionu płockiego. Działające od 3 lat sekcje „Wędrowcy” i „ Cykliści „  z ich przewodnikami – wolontariuszami byli organizatorami marszów rajdów  tematyczne związanych z  danym regionem ,jego historią i zabytkami . Zorganizowano 21 rajdów pieszych na  trasach 5-10 km oraz 5 rajdów rowerowych na trasie 10-15 km. 

–   rejsy statkiem po Wiśle na zakończenie roku akademickiego połączone z tradycją topienia wianków w Noc Kupały.

 Wszystkie imprezy  miały charakter edukacyjny oraz integracyjno- towarzyski .

NAPISZ DO NAS

    Wszystkie prawa zastrzeżone 2024 Uniwersystet III Wieku. Projekt i wykonanie Hedea.pl
    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com