DZIAŁALNOŚĆ

Samorząd Słuchaczy UTW „ Trzecia Młodość”

Ważną rolę w życiu seniorów odgrywa Samorząd Słuchaczy, którego członkowie bezinteresownie poświęcają swój czas i energię. Pierwszym przewodniczącym Samorządu był Roman Szymański aktualnie od wielu lat tę funkcję pełni Jadwiga Włodarczyk.10 osobowy zarząd organizuje i inicjuje różne imprezy integracyjne: pikniki z muzyką i tańcem, spotkania z okazji świąt połączone z prezentacją obrządków tradycyjnych, wspólne kolędowanie z jasełkami, zabawy andrzejkowe, bale karnawałowe połączone z konkursami i przebierańcami i różnymi niespodziankami, rejsy statkiem po Wiśle , wspólne wyjazdy do teatrów, wycieczki edukacyjne krajowe i zagraniczne oraz wczasy wypoczynkowe w kraju i za granicą. Zorganizowano po nad 30 wyjazdów kulturalno-muzycznych  do teatrów w Warszawie, teatrów muzycznych  w Łodzi i Warszawie, Opery w Bydgoszczy, Filharmonii w Warszawie, Opery Kameralnej w Warszawie, Teatru Wielkiego w Łodzi. Ponadto zorganizowano kilka turnusów wczasowych   w Sarbinowie w Ośrodku Wczasowym Politechniki Warszawskiej dla grup 30 do 50 osobowych  oraz wczasów w Grecji ,na Riwierze Tureckiej, w   Bułgarii dla grup  32 osobowych oraz t wycieczki do Pragi ,Rzymu, Neapolu , Pompei, Monte Casino, Budapesztu , Wiednia , Barcelony , Wrocławia , Warszawy , Wilanowa, Sulejówka, Ciechocinka ,Torunia, Łowicza ,na Podlasie, do wód termalnych w Uniejowie.

Grupy nieformalne seniorów – program z budżetu Marszałka województwa Mazowieckiego

 Zawiązały się  3 grupy nieformalne seniorów przez aktywnych seniorów ,których działalność pod względem merytorycznym była wspierana przez UTW

 W ramach programu odbyły się  zajęcia ćwiczeniowo – warsztatowe

– fotografia i komputerowa obróbka zdjęć,

-zajęciach z rękodzieła

– rajdy piesze w powiecie płockim.

Panel dyskusyjny „ Seniorze nie jesteś sam”

Uniwersytet Trzeci ego Wieku „ Trzecia Młodość’ bardzo aktywnie uczestniczył w organizowaniu przez SNiIE  i Politechnikę Warszawską Filii w Płocku  panelu dyskusyjnego pn: „Seniorze nie jesteś sam ”, w którym udział wzięli: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg , Poseł na Sejm RP Anna Cicholska, z-ca Prorektora PW ds. Filii prof. dr hab. Inż. Jacek Wernik, Prezes SNiIE Agnieszka Krzętowska, Płocka Rada Seniorów z przewodniczącym Andrzejem Markowskim, przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku działający na terenie miasta Płocka i regionu, organizacji działających na rzecz seniorów Płocka i Powiatu Płockiego . Panel dyskusyjny odbył się w auli PW  Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza17’

Współpraca  z Płocką Radą Seniorów

Uniwersytet Trzeciego Wieku „ Trzecia Młodość” realizował program pracy Płockiej Rady Seniorów organu doradczego Prezydenta Miasta Płocka pt: „Od przedszkola do Seniora„. Realizacja tego zadania polegała na czytaniu, dzieciom z  płockich przedszkoli ,wierszy wybitnego Polskiego poety Władysława Broniewskiego  Patrona Miasta Płocka roku 2022. Spotkania z dziećmi odbyły się w 4 przedszkolach, w których członkowie grupy teatralnej naszego uniwersytetu czytali wiersze ilustrując je strojami i rekwizytami okraszając piosenkami do słów poety.  Spotkania te przyjęto z wielkim uznaniem władz przedszkola ,Rady Seniorów a nadto  aplauzem dzieci.

Grupa teatralna UTW  wystąpiła z programem poświęconym  życiu i twórczości Wł. Broniewskiego  w siedzibie Stowarzyszenia Osób Chorych na Chorobę Altzheimera  . W programie były wiersze poety oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz szlagierów  muzycznych XX wieku.

Senioriada – przegląd twórczości artystycznej  organizacji senioralnych w Płocku

Uniwersytet Trzeciego Wieku „ Trzecia Młodość”  uczestniczył w wydarzeniu pn : „Senioriada 2022”  zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego, Płocką Radę Seniorów przy współpracy Marszałka Województwa Mazowieckiego .  W programie były występy artystyczne, teatralne , śpiewu chóralnego, kabaretowe.  Uniwersytet zdobył I nagrodę  w kategorii teatr oraz wyróżnienie za taniec grupowy.

Powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ Trzecia Młodość” było pomysłem uzasadnionym społecznie o czym świadczy równoległa działalność dwóch uniwersytetów w Płocku i Akademii Seniora  w Płocku oraz przyjazna współpraca między tymi organizacjami.

NAPISZ DO NAS

    Wszystkie prawa zastrzeżone 2024 Uniwersystet III Wieku. Projekt i wykonanie Hedea.pl
    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com