Zaproszenie na Walne Zebranie Stowarzyszenia

Zgodnie z § 20 rozdział III Statutu Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja w Płocku zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się w Centrum Aktywności Seniora w Płocku, ul. Otolińska 6 w dniu 15 maja 2024 r. o godzinie 16.00 (pierwszy termin), godzina16.15 (drugi termin) z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 1. Powitanie uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023, Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2023 roku.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
 11. Przedstawienie zmian proponowanych w Statucie Stowarzyszenia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie.
 13. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia wniosków o nadanie statusu członka honorowego dla osób szczególnie zasłużonych.
 14. Podjęcie uchwały o nadaniu statusu członka honorowego dla zasłużonych działaczy SNIIE.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

NAPISZ DO NAS

  Wszystkie prawa zastrzeżone 2024 Uniwersystet III Wieku. Projekt i wykonanie Hedea.pl
  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com