ZAPISY NA ZAJĘCIA w semestrze zimowym 2023/2024

Szanowni Seniorzy zapraszamy na spotkania poprawiające jakość życia   oraz kondycję fizyczną i psychiczną

Proponując zajęcia w ramach projektów dofinansowanych ze środków  Miasta   Płocka  pragniemy wzniecić Waszą aktywność ruchową, intelektualną, poznawczą i towarzyską w gronie przyjaznych i aktywnych osób.

Oferujemy następujące zajęcia bezpłatne takie jak:

 • Ciekawe wykłady i spotkania z ludźmi kultury
 • Gimnastyka rehabilitacyjna i usprawniająca na sali
 • Warsztaty tańca  grupowego
 • Warsztaty teatralne
 • Zajęcia śpiewu chóralnego
 • Aerobik w wodzie
 • Turystyka – rajdy piesze i rowerowe z przewodnikiem
 • Marsze i spacery (poznajemy historię i zabytki miasta i okolic)

Ponadto proponujemy zajęcia i spotkania odpłatne:

 • Spotkania muzealne i spotkania filmowe
 • Rękodzieło
 • Zajęcia języka angielskiego (dla początkujących i kontynuujących)
 • Pikniki w plenerze
 • Spotkania towarzyskie, wycieczki krajowe i zagraniczne ,wieczorki taneczne, wyjścia do  teatru  i wyjazdy do teatrów muzycznych, które organizuje Samorząd Słuchaczy UTW.

Zajęcia  w większości będą prowadzone w obiektach Spółdzielczego Domu Kultury Spółdzielni Lokatorsko- Własnościowej w Płocku przy ul. Krzywoustego 3.

Warunkiem udziału ww. zajęciach jest członkostwo UTW „ Trzecia Młodość”.

Szanowni Seniorzy! Prowadzimy rekrutację do UTW „ Trzecia Młodość” na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 od dnia 21 sierpnia do 30 września  2023r. (biuro UTW ul. Jachowicza2 pok. 3 w poniedziałki i środy w godz.10.00 – 12.00)

Zapis odbywać się będą drogą mailową:stowarzyszenie.edukacja@gmail.com  osobiście pokój nr.3 w Gmachu Politechniki Warszawskiej ul. Jachowicza 2 lub telefonicznie 509 272 553.

Osoby ubiegający się  po raz pierwszy o przyjęcie  w poczet słuchaczy UTW powinny złożyć deklarację i wnieść opłatę jednorazową  w wys. 50,- zł  oraz  semestralną 60,- zł.

Formularz zgłoszeniowydo pobrania w sekretariacie lub ze strony www.sniie.pl w zakładce UTW” materiały do pobrania. Słuchacze UTW dokonują zapisu poprzez wniesienia opłaty 60,-zł. Należy zadeklarować uczestnictwo w zajęciachwybranej grupy zajęciowej.

Dane do wpłat:

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja ul. Jachowicza 2 09-402 Płock Bank PeKao SA  I Oddział w Płocku

 95 1240 3174 1111 0010 5903 2662. Szczegółowe informacje www.sniie.pl kontakt telefoniczny: A.Magierska 509 272 553.

Od dnia 1 października biuro    czynne   w poniedziałki, środy, piątki w godz. 10.00 – 12.00.

Zapraszamy : Prezes SNiIE A. Krzętowska , dyrektor UTW A. Magierska

NAPISZ DO NAS

  Wszystkie prawa zastrzeżone 2023 Uniwersystet III Wieku. Projekt i wykonanie Hedea.pl